Öhman Emerging Markets

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,73%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,93%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,45%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

3,4%

Siste 6 måneder:

18,6%

Hittil i år:

13,1%

Siste år:

12,2%

Siste 3 år (per år):

-0,7%

Siste 5 år (per år):

6,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

SE0004578615

Forvaltningskapital:

4 001 463 706 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (22.07.2024):

254 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

11.07.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,4%

Tencent Holdings Ltd

5,0%

Samsung Electronics Co Ltd

4,9%

Gifm4

4,0%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,9%

PDD Holdings Inc ADR

2,1%

SK Hynix Inc

1,9%

ICICI Bank Ltd ADR

1,8%

Meituan Class B

1,8%

China Construction Bank Corp Class H

1,8%

Sektor

Teknologi

29,0%

Finans

26,9%

Syklisk konsum

13,5%

Kommunikasjon

11,7%

Materialer

5,0%

Industri

5,0%

Defensivt konsum

3,8%

Helse

2,8%

Eiendom

1,5%

Forsyning

0,9%

Region

Asia

81,7%

Latin-Amerika

10,4%

Afrika/Midt-Østen

4,9%

Europa

3,0%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til verdens fremvoksende aksjemarkeder, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EUforordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Total Return.