Didner & Gerge Small & Microcap

-22.65%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Avkastning

Siste 30 dager

0.48%

Siste 6 måneder

-20.62%

Hittil i år

-22.65%

Siste år

-19.10%

Siste 3 år (Per år)

13.03%

Siste 5 år (Per år)

5.43%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.60%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.64%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.21%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

91.37%

Kontanter

8.63%

Selskaper med størst posisjon

 • Paradox (SE)
  3.99%
 • Embracer (SE)
  3.93%
 • Bakkafrost (FO)
  3.80%
 • Tracsis (GB)
  3.55%
 • Discoverie Group (GB)
  3.44%
 • Cranswick (GB)
  3.34%
 • Corticeira Amorim (PT)
  3.01%
 • Chargeurs (FR)
  2.95%
 • Amsterdam Commodities (NL)
  2.79%
 • CIE Automotive (ES)
  2.70%

Sektorer

 • Teknologi
  23.08%
 • Kommunikasjon
  16.82%
 • Syklisk konsum
  16.37%
 • Industri
  15.47%
 • Defensivt konsum
  12.95%
 • Helse
  9.46%
 • Materialer
  4.65%
 • Finans
  1.21%

Regioner

 • Europa
  64.32%
 • Norden
  29.88%
 • Nord-Amerika
  5.80%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%