Didner & Gerge Small & Microcap

10.43%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.56%

Siste 6 måneder

8.91%

Hittil i år

10.43%

Siste år

2.53%

Siste 3 år (Per år)

7.50%

Siste 5 år (Per år)

4.90%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.60%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.64%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.21%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

93.38%

Kontanter

6.62%

Selskaper med størst posisjon

 • Paradox (SE)
  5.66%
 • Discoverie Group (GB)
  4.30%
 • Games Workshop Group (GB)
  4.13%
 • Interpump (IT)
  4.00%
 • Bakkafrost (FO)
  3.94%
 • CIE Automotive (ES)
  3.46%
 • Cranswick (GB)
  3.28%
 • CVS Group (GB)
  3.26%
 • Chargeurs (FR)
  3.09%
 • Embracer (SE)
  2.82%

Sektorer

 • Teknologi
  22.45%
 • Syklisk konsum
  21.07%
 • Industri
  18.39%
 • Kommunikasjon
  16.34%
 • Helse
  9.33%
 • Defensivt konsum
  8.90%
 • Materialer
  3.53%

Regioner

 • Europa
  63.51%
 • Norden
  30.21%
 • Nord-Amerika
  6.28%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%