Didner & Gerge Small & Microcap

8.16%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Avkastning

Siste 30 dager

-7.99%

Siste 6 måneder

-0.26%

Hittil i år

8.16%

Siste år

15.44%

Siste 3 år (Per år)

19.55%

Siste 5 år (Per år)

14.15%

Pris

Pris for fondet

1.60%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.64%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.21%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

90.76%

Kontanter

9.24%

Selskaper med størst posisjon

 • Discoverie Group (GB)
  4.47%
 • Interpump (IT)
  3.30%
 • Cranswick (GB)
  3.15%
 • Embracer (SE)
  3.14%
 • Corticeira Amorim (PT)
  3.11%
 • Bakkafrost (FO)
  3.00%
 • Chargeurs (FR)
  2.96%
 • VNV Global (SE)
  2.82%
 • CIE Automotive (ES)
  2.74%
 • MAG Interactive (SE)
  2.71%

Sektorer

 • Teknologi
  24.68%
 • Industri
  17.28%
 • Kommunikasjon
  16.50%
 • Syklisk konsum
  12.06%
 • Helse
  10.93%
 • Defensivt konsum
  10.27%
 • Materialer
  5.17%
 • Finans
  3.11%

Regioner

 • Europa
  61.41%
 • Norden
  30.76%
 • Nord-Amerika
  5.45%
 • Asia
  2.38%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%