Didner & Gerge Small & Microcap

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,64%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 17.05

Siste måned:

6,7%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

7,0%

Siste år:

-2,2%

Siste 3 år (per år):

-5,1%

Siste 5 år (per år):

8,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

SE0005962347

Forvaltningskapital:

953 560 334 kr

Kategori:

Europa, Små selskaper

NAV/Kurs (17.05.2024):

230 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,3%

Aksjer:

95,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Cranswick PLC

4,7%

discoverIE Group PLC

4,5%

Games Workshop Group PLC

4,3%

Bakkafrost P/F

4,1%

AQ Group AB

4,0%

Embracer Group AB

3,9%

Interpump Group SpA

3,8%

CIE Automotive SA

3,7%

Aalberts NV

3,6%

Paradox Interactive AB

3,6%

Sektor

Teknologi

25,6%

Industri

20,8%

Kommunikasjon

17,5%

Syklisk konsum

14,3%

Defensivt konsum

10,3%

Helse

8,1%

Materialer

3,3%

Region

Europa

96,0%

Nord-Amerika

4,0%

Beskrivelse

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.