Didner & Gerge Small & Microcap

-4.86%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i selskaper som på investeringstidspunktet oppfyller kriteriet om at selskapets størrelse, målt i børsverdi, ikke kan overskride 0,5 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets informasjonsbrosjyre. Minst 2/3 av fondets midler skal plasseres i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkvarter i Europa. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Avkastning

Siste måned

-5.97%

Siste 6 måneder

-9.67%

Hittil i år

-4.86%

Siste år

2.74%

Siste 3 år (Per år)

-3.48%

Siste 5 år (Per år)

3.07%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.60%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.64%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.21%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

92.20%

Kontanter

7.80%

Selskaper med størst posisjon

 • Games Workshop Group (GB)
  4.63%
 • Paradox (SE)
  4.53%
 • Cranswick (GB)
  4.30%
 • Interpump (IT)
  4.26%
 • CIE Automotive (ES)
  3.75%
 • Discoverie Group (GB)
  3.56%
 • CVS Group (GB)
  3.51%
 • Bakkafrost (FO)
  3.38%
 • Corticeira Amorim (PT)
  2.86%
 • Pattern (IT)
  2.78%

Sektorer

 • Syklisk konsum
  23.02%
 • Teknologi
  21.87%
 • Industri
  20.50%
 • Kommunikasjon
  12.23%
 • Defensivt konsum
  9.35%
 • Helse
  9.23%
 • Materialer
  3.80%

Regioner

 • Europa
  67.89%
 • Norden
  26.18%
 • Nord-Amerika
  5.94%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%