Handelsbanken Bærekraftig Energi

14.99%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Bransjefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og har som mål å oppnå en god avkastning på lang sikt. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller enytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av karbon og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse bl.a. gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker. Internasjonale normer og retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eieransvar vektlegges i fondets investeringsstrategi. Fondet søker selskaper med en restriktiv holdning til fossilt brensel og det har kriterier for selskapene når det gjelder virksomhet innenfor områdene/bransjene våpen, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

7.00%

Siste 6 måneder

7.44%

Hittil i år

14.99%

Siste år

1.54%

Siste 3 år (Per år)

25.57%

Siste 5 år (Per år)

20.79%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.50%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.75%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

99.04%

Kontanter

0.96%

Selskaper med størst posisjon

 • Darling Ingredients Ord Shs
  4.41%
 • Bakkafrost
  3.73%
 • ENEL ORD
  3.55%
 • Allkem Ord Shs
  3.33%
 • Vestas Wind Systems
  3.22%
 • EDP Renovaveis
  3.20%
 • Sunnova Energy International Ord Shs
  3.04%
 • Iberdrola
  3.02%
 • Mowi
  2.78%
 • Hannon Armstrong
  2.62%

Sektorer

 • Teknologi
  28.45%
 • Industri
  25.15%
 • Forsyning
  22.72%
 • Defensivt konsum
  11.04%
 • Materialer
  8.02%
 • Eiendom
  2.65%
 • Syklisk konsum
  1.97%

Regioner

 • Nord-Amerika
  35.87%
 • Asia
  26.78%
 • Europa
  20.05%
 • Norden
  16.25%
 • Latin-Amerika
  1.05%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%