Alfred Berg Income

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,55%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,35%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

5,1%

Hittil i år:

4,5%

Siste år:

9,5%

Siste 3 år (per år):

3,4%

Siste 5 år (per år):

3,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

SE0006261269

Forvaltningskapital:

6 312 384 423 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (20.06.2024):

138 kr

Obligasjoner:

92,3%

Kontanter:

6,0%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,7%

Startdato:

19.10.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Arion Bank hf 6.25%

1,8%

Storskogen Group AB 7.065%

1,7%

Nordea Eiendomskreditt AS 6.25%

1,6%

SalMar ASA 6.05%

1,6%

Open Infra AB Publ 8.334%

1,6%

European Energy AS 9.7%

1,6%

Castellum AB 3.125%

1,4%

B2 Impact ASA 10.816%

1,3%

Stadshypotek Ab (Publ) 5.37%

1,3%

Kruk SA 10.398%

1,3%

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer i de nordiske rentemarkedene. Utstederne, det vil si utstedere av rentebærende verdipapirer, er primært selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater m.fl. De rentebærende verdipapirene vi investerer i kan ha både høy og lav kredittverdighet, det vil si både i Investment Grade og High Yield. Rentebærende verdipapir kan, hvis det er aktuelt, ha minimum B- /B3 i henhold til Standard & Poors’/Moody’s skala eller tilsvarende fra andre kredittvurderingsbyråer. Målet er at gjennomsnittlig kredittrisiko for fondet ikke bør være lavere enn BB/Ba2. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer uten offisiell kredittvurdering. Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.