Alfred Berg Income

3.40%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer i de nordiske rentemarkedene. Utstederne, det vil si utstedere av rentebærende verdipapirer, er primært selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater m.fl. De rentebærende verdipapirene vi investerer i kan ha både høy og lav kredittverdighet, det vil si både i Investment Grade og High Yield. Rentebærende verdipapir kan, hvis det er aktuelt, ha minimum B- /B3 i henhold til Standard & Poors’/Moody’s skala eller tilsvarende fra andre kredittvurderingsbyråer. Målet er at gjennomsnittlig kredittrisiko for fondet ikke bør være lavere enn BB/Ba2. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer uten offisiell kredittvurdering. Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.41%

Siste 6 måneder

3.78%

Hittil i år

3.40%

Siste år

2.72%

Siste 3 år (Per år)

3.25%

Siste 5 år (Per år)

2.05%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.86%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.88%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

70.32%

Kontanter

28.21%

Annet

1.47%

Selskaper med størst posisjon

 • SPABOL FRN 270915
  1.87%
 • STORSK FRN 251201
  1.74%
 • OPNINF FRN 251111
  1.72%
 • EPNENG FRN 260908
  1.70%
 • LINKNO 3,375% 251215
  1.55%
 • SSONO FRN 250819
  1.43%
 • OEWNDI 2,75% 260914
  1.41%
 • BTWO FRN 260922
  1.37%
 • NDASS FRN 270317
  1.30%
 • WWLNO FRN 240909
  1.29%