Alfred Berg Income

1.85%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer i de nordiske rentemarkedene. Utstederne, det vil si utstedere av rentebærende verdipapirer, er primært selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater m.fl. De rentebærende verdipapirene vi investerer i kan ha både høy og lav kredittverdighet, det vil si både i Investment Grade og High Yield. Rentebærende verdipapir kan, hvis det er aktuelt, ha minimum B- /B3 i henhold til Standard & Poors’/Moody’s skala eller tilsvarende fra andre kredittvurderingsbyråer. Målet er at gjennomsnittlig kredittrisiko for fondet ikke bør være lavere enn BB/Ba2. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer uten offisiell kredittvurdering. Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.59%

Siste 6 måneder

5.44%

Hittil i år

1.85%

Siste år

7.11%

Siste 3 år (Per år)

3.06%

Siste 5 år (Per år)

3.17%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

0.86%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.88%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

92.28%

Kontanter

6.23%

Annet

1.49%

Selskaper med størst posisjon

 • STORSKOGEN GROUP AB 3M STIBOR+3.00 PCT 01-DEC-2025
  1.78%
 • SALMAR ASA 3M NIBOR+1.35 PCT 22-JAN-2027
  1.71%
 • OPEN INFRA AB 3M STIBOR+4.25 PCT 11-NOV-2025
  1.63%
 • ARION BANKI HF 6.25 PCT 31-DEC-2079
  1.58%
 • EUROPEAN ENERGY A/S EURIBOR3M+5.75 PCT 08-SEP-2026
  1.51%
 • B2HOLDING ASA EURIBOR3M+6.90 PCT 22-SEP-2026
  1.34%
 • STADSHYPOTEK AB 3M NIBOR+0.75 PCT 10-MAR-2026
  1.32%
 • CASTELLUM AB 3.13 PCT 31-DEC-2079
  1.31%
 • KRUK SA EURIBOR3M+6.50 PCT 10-MAY-2028
  1.29%
 • CIDRON ROMANOV LTD 14.14 PCT 22-OCT-2026
  1.28%