Alfred Berg Income

3.97%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner i de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.16%

Siste 6 måneder

1.96%

Hittil i år

3.97%

Siste år

5.93%

Siste 3 år (Per år)

3.26%

Siste 5 år (Per år)

3.48%

Pris

Pris for fondet

0.86%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.88%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

79.85%

Kontanter

17.78%

Annet

2.37%

Selskaper med størst posisjon

 • SORBNO FRN 270920
  1.85%
 • SBANBK FRN 250620
  1.81%
 • WWLNO FRN 240909
  1.56%
 • NDASS FRN 260318
  1.52%
 • HEIMST 3,248% PERP
  1.44%
 • LUNDC 0,875 271014
  1.42%
 • SSW 6,5% 260429
  1.38%
 • SSONO FRN 250819
  1.36%
 • ELLEVIO 2,875 250212
  1.35%
 • STBNO FRN 260603
  1.29%