Alfred Berg Income

-3.10%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner i de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK.

Avkastning

Siste 30 dager

-1.72%

Siste 6 måneder

-3.12%

Hittil i år

-3.10%

Siste år

-1.54%

Siste 3 år (Per år)

1.57%

Siste 5 år (Per år)

2.06%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.86%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.88%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

95.43%

Kontanter

2.55%

Annet

2.02%

Selskaper med størst posisjon

 • ORKBNO FRN 270520
  1.91%
 • LINKNO 3,375% 251215
  1.82%
 • WWLNO FRN 240909
  1.66%
 • OPNINF FRN 251111
  1.62%
 • STORSK FRN 251201
  1.61%
 • SSONO FRN 250819
  1.57%
 • SSW 6,5% 260429
  1.43%
 • ERICB 1,125% 270208
  1.38%
 • HEIMST 3,248% PERP
  1.34%
 • CASTSS 3,125% PERP
  1.34%