Handelsbanken Høyrente (A1 NOK)

1.44%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i kredittobligasjoner og ansvarlige lån i solide nordiske banker og finansinstitusjoner, seniorlån i selskaper med høy kredittkvalitet. Inntil 50 % av fondets verdi kan investeres i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere som ikke er norske (har norsk hjemmehørende). Ovennevnte eiendeler kan være utstedt i forskjellige valutaer. Maksimalt 2 % av fondets verdi kan være eksponert for valutaer i andre valutaer enn NOK. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Avkastning

Siste måned

0.56%

Siste 6 måneder

4.51%

Hittil i år

1.44%

Siste år

7.76%

Siste 3 år (Per år)

3.39%

Siste 5 år (Per år)

2.87%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.60%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

90.45%

Kontanter

4.93%

Annet

4.63%

Selskaper med størst posisjon

 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,125% Perpetual
  3.23%
 • Link Mobility Group Holding 3,375% 2025-12-15
  3.05%
 • SalMar FRN 2027-01-22
  2.74%
 • Svenska Handelsbanken AB 6,25% Perpetual
  2.55%
 • SpareBank 1 SMN FRN 2026-11-17
  2.54%
 • BEWi ASA FRN 2026-09-03
  2.24%
 • Scatec ASA FRN 2025-08-19
  2.24%
 • Nordea Bank Abp 6,125% Perpertual
  2.06%
 • Den Danske Bank A/S 6,125% Perpetual
  1.78%
 • Mandatum Life Insurance Co Ltd 1,875% 2024-10-04
  1.74%