Öhman Marknad Global

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,31%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,41%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.04

Siste måned:

-2,4%

Siste 6 måneder:

19,7%

Hittil i år:

12,9%

Siste år:

24,3%

Siste 3 år (per år):

14,8%

Siste 5 år (per år):

16,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

SE0010049197

Forvaltningskapital:

11 443 075 394 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.04.2024):

247 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,1%

Startdato:

11.10.2017

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

5,5%

Apple Inc

4,7%

NVIDIA Corp

4,5%

Amazon.com Inc

3,5%

Alphabet Inc Class A

2,0%

Meta Platforms Inc Class A

1,6%

Fmwom4

1,6%

Alphabet Inc Class C

1,6%

Eli Lilly and Co

1,4%

Broadcom Inc

1,3%

Sektor

Teknologi

29,2%

Finans

16,0%

Helse

13,4%

Syklisk konsum

10,8%

Industri

9,1%

Kommunikasjon

8,9%

Defensivt konsum

5,5%

Materialer

3,5%

Eiendom

2,7%

Forsyning

0,9%

Energi

0,0%

Region

Nord-Amerika

74,0%

Europa

17,1%

Asia

8,7%

Latin-Amerika

0,2%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Beskrivelse

Fondet er et indeksnært aksjefond hvis målsetting er å speile utviklingen til de globale utviklede aksjemarkedene, definert som fondets referanseindeks, på lang sikt og med god risikospredning. Det kan forventes å oppstå skiller mellom fondets og indeksens avkastning fordi forvaltningen følger fondselskapets policy om ansvarlige investeringer. Det innebærer at fondet innenfor rammen av investeringsprosessen og porteføljeoppbygningen regelmessig tilpasses ved å ekskludere selskaper som ikke oppfyller selskapets bærekraftskrav samt premierer selskap som har implementert et langsiktig bærekraftsarbeid på en bedre måte enn andre. Fondet har videre en aktiv eierstyringsprosess med det formål å drive og påvirke utviklingen i de selskapene fondet investerer i. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper iht. artikkel 8 i EUforordningen om offentliggjøring i finanssektoren. Fondets referanseindeks er MSCI World Total Return Net.