Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

-22.13%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene.

Avkastning

Siste 30 dager

-4.25%

Siste 6 måneder

-20.01%

Hittil i år

-22.13%

Siste år

-15.14%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.75%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.88%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.13%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

96.01%

Kontanter

3.99%

Selskaper med størst posisjon

 • BOLIDEN AB
  3.06%
 • SOLAR A/S
  3.04%
 • ELKEM ASA
  2.95%
 • FISKARS OYJ
  2.81%
 • SYDBANK A/S
  2.18%
 • STOREBRAND ASA
  2.08%
 • DIÖS FASTIGHETER AB
  1.91%
 • NP3 FASTIGHETER
  1.89%
 • THULE GROUP AB/T
  1.82%
 • OUTOKUMPU OYJ
  1.79%

Sektorer

 • Industri
  23.97%
 • Finans
  16.14%
 • Teknologi
  15.29%
 • Materialer
  13.89%
 • Syklisk konsum
  10.15%
 • Eiendom
  7.54%
 • Defensivt konsum
  6.25%
 • Helse
  5.27%
 • Kommunikasjon
  1.28%
 • Energi
  0.23%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%