Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

3.02%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene.

Avkastning

Siste 30 dager

-2.61%

Siste 6 måneder

0.73%

Hittil i år

3.02%

Siste år

12.41%

Pris

Pris for fondet

1.75%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.88%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.13%

Nøkkelinformasjon

Risiko

5 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

96.43%

Kontanter

3.57%

Selskaper med størst posisjon

 • BUFAB AB
  2.33%
 • INWIDO AB
  2.25%
 • THULE GROUP AB/T
  2.25%
 • UPONOR OYJ
  2.22%
 • LINDAB INTERNATI
  2.03%
 • ELECTROLUX PRO-B
  1.99%
 • SAMHALLSBYGGNADS
  1.86%
 • MIPS AB
  1.84%
 • SEDANA MEDICAL AB
  1.81%
 • BORREGAARD ASA
  1.81%

Sektorer

 • Industri
  26.82%
 • Syklisk konsum
  13.24%
 • Helse
  12.30%
 • Teknologi
  10.55%
 • Eiendom
  9.10%
 • Materialer
  8.35%
 • Finans
  8.04%
 • Defensivt konsum
  5.92%
 • Kommunikasjon
  3.76%
 • Forsyning
  1.92%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%