Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

5.86%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

"Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer."

Avkastning

Siste måned

5.21%

Siste 6 måneder

17.34%

Hittil i år

5.86%

Siste år

7.24%

Siste 3 år (Per år)

-1.96%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.75%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.88%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.13%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

97.18%

Kontanter

2.82%

Selskaper med størst posisjon

 • BONESUPPORT HOLDING
  4.02%
 • SALMAR
  3.62%
 • MUNTERS GROUP
  3.62%
 • SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
  3.15%
 • SECURITAS CLASS B B
  3.00%
 • SPAREBANKEN VEST
  2.99%
 • PROTECTOR FORSIKRING
  2.80%
 • HOEGH AUTOLINERS
  2.79%
 • MATAS
  2.60%
 • NCC CLASS B B
  2.49%

Sektorer

 • Industri
  31.24%
 • Finans
  15.14%
 • Helse
  14.05%
 • Syklisk konsum
  9.46%
 • Eiendom
  8.27%
 • Defensivt konsum
  7.47%
 • Materialer
  5.77%
 • Teknologi
  4.75%
 • Kommunikasjon
  2.94%
 • Forsyning
  0.91%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%