Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

-34.22%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

-3.72%

Siste 6 måneder

-19.96%

Hittil i år

-34.22%

Siste år

-26.17%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.75%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.88%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.13%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

95.52%

Kontanter

4.48%

Selskaper med størst posisjon

 • HEXATRONIC GROUP
  4.04%
 • ELKEM ASA
  3.40%
 • BONHEUR ASA
  3.07%
 • ORION OYJ-CL B
  3.00%
 • TRELLEBORG AB
  2.99%
 • AXFOOD AB
  2.91%
 • JYSKE BANK
  2.81%
 • COLLECTOR BANK AB
  2.62%
 • WALLENIUS WILHEL
  2.38%
 • COOR SERVICE
  2.28%

Sektorer

 • Industri
  23.60%
 • Finans
  17.23%
 • Teknologi
  14.94%
 • Materialer
  12.75%
 • Helse
  8.92%
 • Defensivt konsum
  8.78%
 • Syklisk konsum
  8.61%
 • Eiendom
  2.32%
 • Forsyning
  2.13%
 • Kommunikasjon
  0.46%
 • Energi
  0.28%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Europa
  0.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%