Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

5.69%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. Fondet tar særskilt hensyn til bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriteriene. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

5.69%

Siste 6 måneder

-0.52%

Hittil i år

5.69%

Siste år

-12.11%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.75%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.88%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.13%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

96.40%

Kontanter

3.60%

Selskaper med størst posisjon

 • HEXATRONIC GROUP
  4.11%
 • SYDBANK A/S
  3.62%
 • MUNTERS
  3.42%
 • TRELLEBORG AB
  3.23%
 • ISS A/S
  3.04%
 • SECURITAS AB-B
  2.93%
 • LOOMIS AB
  2.81%
 • WALLENIUS WILHEL
  2.71%
 • ORION OYJ-CL B
  2.71%
 • BONESUPPORT HOLD
  2.42%

Sektorer

 • Industri
  30.96%
 • Finans
  18.02%
 • Teknologi
  12.85%
 • Materialer
  11.57%
 • Helse
  9.24%
 • Defensivt konsum
  7.17%
 • Syklisk konsum
  4.36%
 • Forsyning
  2.45%
 • Eiendom
  1.70%
 • Kommunikasjon
  1.68%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%