Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

"Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje."

Avkastning

Siste 30 dager

-0.10%

Siste 6 måneder

2.44%

Pris

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

97.51%

Kontanter

2.49%

Selskaper med størst posisjon

 • MRCELH FRN 251208
  3.94%
 • FERTSA FRN 251222
  3.86%
 • WWLNO FRN 240909
  3.76%
 • OEWNDI 2,75% 260914
  3.43%
 • ODFNO FRN 250121
  3.14%
 • KCCNO FRN 250211
  3.10%
 • HEXNO FRN 230315
  3.07%
 • BLONO FRN 240913
  3.04%
 • AKEHRZ FRN 250815
  2.99%
 • HOGRHO FRN 240331
  2.70%