Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

1.46%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

1.46%

Siste 6 måneder

2.95%

Hittil i år

1.46%

Siste år

1.28%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

89.55%

Kontanter

10.45%

Selskaper med størst posisjon

 • GLOBAL AGRAJES SLU EURIBOR3M+6.00 PCT 22-DEC-2025
  4.98%
 • VESTUM AB (PUBL) 3M STIBOR+4.15 PCT 28-OCT-2024
  4.95%
 • OPEN INFRA AB 3M STIBOR+4.25 PCT 11-NOV-2025
  4.45%
 • OEYFJELLET WIND 2.75 PCT 14-SEP-2026
  4.16%
 • SOLIS BOND COMPANY DAC EURIBOR3M+6.50 PCT 06-JAN-2024
  4.00%
 • KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS 3M NIBOR+4.75 PCT 11-FEB-2025
  3.87%
 • AKER HORIZONS AS 3M NIBOR+3.25 PCT 15-AUG-2025
  3.63%
 • STORM REAL ESTATE ASA 3M NIBOR+4.25 PCT 11-DEC-2023
  3.15%
 • HUMBLE GROUP AB 3M STIBOR+8.25 PCT 21-JUL-2025
  2.98%
 • DUO BIDCO AS 3M NIBOR+5.00 PCT 12-APR-2026
  2.94%