Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

5.38%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

-

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.52%

Siste 6 måneder

3.12%

Hittil i år

5.38%

Siste år

6.01%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

91.18%

Kontanter

8.82%

Selskaper med størst posisjon

 • GLOBAL AGRAJES SLU EURIBOR3M+6.00 PCT 22-DEC-2025
  4.11%
 • OPEN INFRA AB 3M STIBOR+4.25 PCT 11-NOV-2025
  4.08%
 • WALLENIUS WILHELMSEN ASA 3M NIBOR+4.25 PCT 21-APR-2027
  4.06%
 • OEYFJELLET WIND 2.75 PCT 14-SEP-2026
  3.91%
 • KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS 3M NIBOR+4.75 PCT 11-FEB-2025
  3.44%
 • SOLIS BOND COMPANY DAC EURIBOR3M+6.50 PCT 06-JAN-2024
  3.28%
 • KREDINOR SA 3M NIBOR+7.00 PCT 23-FEB-2027
  2.80%
 • FERRATUM OYJ EURIBOR3M+7.50 PCT 21-DEC-2025
  2.78%
 • KISTEFOS AS 3M NIBOR+5.00 PCT 13-SEP-2028
  2.75%
 • GRONTVEDT AS 3M NIBOR+6.25 PCT 23-SEP-2024
  2.61%