Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

0.20%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

"Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje."

Avkastning

Siste 30 dager

0.17%

Siste 6 måneder

0.47%

Hittil i år

0.20%

Siste år

3.81%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Er du ikke medlem? sapdap

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

59.12%

Kontanter

40.88%

Selskaper med størst posisjon

 • WWLNO FRN 240909
  2.69%
 • MRCELH FRN 251208
  2.46%
 • VESTUM FRN 241028
  2.32%
 • FERTSA FRN 251222
  2.10%
 • OPNINF FRN 251111
  1.99%
 • PROVAS FRN 260211
  1.87%
 • OEWNDI 2,75% 260914
  1.75%
 • ODFNO FRN 250121
  1.73%
 • KCCNO FRN 250211
  1.72%
 • BLONO FRN 240913
  1.71%