Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

2.19%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning pr. 30.04

Inneværende måned

-0.02%

Siste 6 måneder

2.91%

Hittil i år

2.19%

Siste år

2.26%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

90.97%

Kontanter

9.03%

Selskaper med størst posisjon

 • GLOBAL AGRAJES SLU EURIBOR3M+6.00 PCT 22-DEC-2025
  4.57%
 • OPEN INFRA AB 3M STIBOR+4.25 PCT 11-NOV-2025
  4.50%
 • OEYFJELLET WIND 2.75 PCT 14-SEP-2026
  4.29%
 • KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS 3M NIBOR+4.75 PCT 11-FEB-2025
  3.68%
 • SOLIS BOND COMPANY DAC EURIBOR3M+6.50 PCT 06-JAN-2024
  3.62%
 • AKER HORIZONS AS 3M NIBOR+3.25 PCT 15-AUG-2025
  3.44%
 • HUMBLE GROUP AB 3M STIBOR+8.25 PCT 21-JUL-2025
  3.11%
 • KREDINOR SA 3M NIBOR+7.00 PCT 23-FEB-2027
  3.03%
 • STORM REAL ESTATE ASA 3M NIBOR+4.25 PCT 11-DEC-2023
  2.98%
 • GRONTVEDT AS 3M NIBOR+7.25 PCT 23-SEP-2024
  2.82%