Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

0.17%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.11%

Siste 6 måneder

1.33%

Hittil i år

0.17%

Siste år

1.11%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

1.00%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.10%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

91.92%

Kontanter

8.08%

Selskaper med størst posisjon

 • VESTUM FRN 241028
  5.03%
 • FERTSA FRN 251222
  4.60%
 • OPNINF FRN 251111
  4.47%
 • OEWNDI 2,75% 260914
  3.82%
 • SOLISB FRN 240106
  3.75%
 • KCCNO FRN 250211
  3.71%
 • AKEHRZ FRN 250815
  3.45%
 • IJSBEE FRN 230907
  3.24%
 • STORMR FRN 231211
  3.09%
 • HUMBLE FRN 250721
  3.03%