Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C (HNOK)

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,45%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

6,7%

Hittil i år:

6,5%

Siste år:

10,6%

Siste 3 år (per år):

5,3%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

SE0014583738

Forvaltningskapital:

241 436 008 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (20.06.2024):

119 kr

Obligasjoner:

89,6%

Kontanter:

10,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

22.03.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Wallenius Wilhelmsen ASA 8.98%

4,0%

Open Infra AB Publ 8.334%

3,5%

Oyfjellet Wind Investment AS 2.75%

3,2%

Klaveness Combination Carriers Asa 9.46%

2,8%

Global Agrajes Sl

2,6%

Multitude Se 11.435%

2,5%

Kistefos AS 9.69%

2,3%

Storskogen Group AB 7.066%

2,3%

Kredinor AS 11.74%

2,3%

Grontvedt AS 12.72%

2,3%

Beskrivelse

"Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeks er NBP Norwegian HY Aggregated Index (EUR Hedged)."