Investtech Invest B

N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering mot det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan ta posisjoner i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsintrumenter, og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet skal til enhver tid være minst 90 % investert i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av utstedere med ett eller flere finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en nordisk markedsplass. Fondet har ingen begrensninger for eksponering mot forskjellige typer utstedere. Fondet kan dermed eksponere seg mot forskjellige typer sektorer og forskjellige størrelser på selskap.

Avkastning

Siste 30 dager

6.92%

Siste 6 måneder

9.65%

Pris

Pris for fondet

1.50%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.30%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.45%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

99.08%

Kontanter

0.92%

Selskaper med størst posisjon

 • FLEX LNG Ltd
  5.26%
 • JM AB
  5.03%
 • Arjo AB
  4.75%
 • Gjensidige Forsikring ASA
  4.52%
 • Mowi ASA
  4.48%
 • Kongsberg Gruppen ASA
  4.32%
 • Avanza Bank Holding AB
  4.09%
 • International Petroleum Corporation
  3.89%
 • Equinor ASA
  3.83%
 • Mekonomen AB
  3.62%

Sektorer

 • Industri
  21.23%
 • Energi
  18.26%
 • Finans
  17.29%
 • Defensivt konsum
  13.59%
 • Syklisk konsum
  11.37%
 • Eiendom
  10.90%
 • Helse
  4.79%
 • Teknologi
  2.58%

Regioner

 • Norden
  96.07%
 • Nord-Amerika
  3.93%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%
 • Europa
  0.00%