NorQuant Multi Asset A

6.75%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

NorQuant Multi-Asset er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold. Fondet har som mål å gi en langsiktig avkastning på linje med aksjemarkedet (5-10% per år) men med vesentlig lavere risiko. Fondet oppnår en bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: aksjer, eiendom, renter og råvarer, via likvide og billige ETFer (børsnoterte fond). Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivaklasser med best momentum. Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje. Fondet har ingen begrensninger for hvor stor andel som kan allokeres til de ulike aktivaklassene. Fondets investerer globalt og har dermed en valutarisiko. Fondet er klassifisert som et kombinasjonsfond med moderat risiko og har UCITS-status.

Avkastning

Siste måned

2.85%

Siste 6 måneder

5.01%

Hittil i år

6.75%

Siste år

11.71%

Siste 3 år (Per år)

10.12%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.23%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.30%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.18%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Aksjer

73.90%

Obligasjoner

25.38%

Kontanter

0.43%

Annet

0.30%

Selskaper med størst posisjon

 • Xtrackers MSCI Europe UCITS ET
  17.28%
 • Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
  17.28%
 • db x-trackers - MSCI JAPAN TRN
  15.81%
 • Xtrackers II EUR Corporate Bond
  12.82%
 • Vanguard EUR Eurozone Governme
  12.77%
 • Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD
  11.85%
 • Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
  6.11%
 • iShares European Property Yiel
  5.97%

Sektorer

 • Teknologi
  22.38%
 • Industri
  12.40%
 • Syklisk konsum
  11.21%
 • Finans
  10.91%
 • Helse
  10.82%
 • Eiendom
  9.74%
 • Kommunikasjon
  7.35%
 • Defensivt konsum
  6.62%
 • Materialer
  3.50%
 • Energi
  3.03%
 • Forsyning
  2.05%

Regioner

 • Nord-Amerika
  47.05%
 • Europa
  27.07%
 • Asia
  21.23%
 • Norden
  4.42%
 • Latin-Amerika
  0.22%
 • Afrika/Midt-Østen
  0.01%