NorQuant Multi Asset A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,18%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,23%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,30%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

5,8%

Siste 6 måneder:

12,6%

Hittil i år:

16,6%

Siste år:

17,7%

Siste 3 år (per år):

9,7%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

SE0014957916

Forvaltningskapital:

214 911 957 kr

Kategori:

Kombinasjonsfond, NOK Moderat

NAV/Kurs (22.07.2024):

149 kr

Obligasjoner:

0,2%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

81,7%

Annet:

17,7%

Startdato:

11.01.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Xtrackers MSCI Japan ETF 1C

14,3%

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C

14,2%

Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc

14,1%

iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc

14,1%

L&G Longer Dated All Commodities ETF

10,6%

Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C

10,5%

Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C

6,7%

Xtrackers Russell 2000 ETF 1C

5,1%

iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist

5,1%

Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc

5,1%

Sektor

Teknologi

18,1%

Finans

14,9%

Industri

12,9%

Syklisk konsum

11,0%

Eiendom

9,3%

Helse

8,5%

Materialer

8,5%

Kommunikasjon

6,9%

Defensivt konsum

5,2%

Energi

2,9%

Forsyning

1,8%

Region

Europa

36,7%

Asia

32,3%

Nord-Amerika

27,4%

Afrika/Midt-Østen

1,9%

Latin-Amerika

1,7%

Beskrivelse

NorQuant Multi-Asset er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold. Fondet har som mål å gi en langsiktig avkastning på linje med aksjemarkedet (5-10% per år) men med vesentlig lavere risiko. Fondet oppnår en bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: aksjer, eiendom, renter og råvarer, via likvide og billige ETFer (børsnoterte fond). Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en kvantitativ modell som velger ut aktivaklasser med best momentum. Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje. Fondet har ingen begrensninger for hvor stor andel som kan allokeres til de ulike aktivaklassene. Fondets investerer globalt og har dermed en valutarisiko. Fondet er klassifisert som et kombinasjonsfond med moderat risiko og har UCITS-status.