Alfred Berg Nordic Investment Grade N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.04

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,8%

Hittil i år:

2,3%

Siste år:

7,9%

Siste 3 år (per år):

2,7%

Siste 5 år (per år):

2,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

SE0015194162

Forvaltningskapital:

8 385 903 587 kr

Kategori:

Rente, Øvrige obligasjoner

NAV/Kurs (19.04.2024):

108 kr

Obligasjoner:

82,9%

Kontanter:

11,3%

Aksjer:

0,0%

Annet:

5,8%

Startdato:

19.02.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Euro Schatz Future Mar 24

8,9%

Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.08%

2,1%

SpareBank 1 Helgeland 5.25%

1,9%

Storebrand Boligkreditt AS 5.19%

1,6%

DnB Boligkreditt AS 4.549%

1,5%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.5%

1,5%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75%

1,4%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875%

1,4%

Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.1%

1,2%

DnB Bank ASA 5.72%

1,2%

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.