Alfred Berg Teknologi D

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,06%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,51%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,70%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 10.03

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

SE0015345863

Forvaltningskapital:

975 919 478 kr

Kategori:

Bransjefond, Teknologi

NAV/Kurs (10.03.2023):

118 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,2%

Aksjer:

98,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

03.03.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

BNP Paribas Disrpt Tech X NOK C

99,9%

Sektor

Teknologi

66,2%

Syklisk konsum

10,9%

Industri

6,1%

Finans

4,5%

Kommunikasjon

4,3%

Helse

4,1%

Eiendom

3,9%

Region

Nord-Amerika

86,5%

Europa

6,9%

Asia

4,6%

Afrika/Midt-Østen

2,0%

Beskrivelse

Fondet er et feederfond som investerer midlene til minst 85 prosent av fondsenheter i BNP Paribas Disruptive Technology (heretter mottakerfondet). Mottakerfondet er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som utvikler eller bruker teknologisk innovasjon, som inkluderer kunstig intelligens, skytjenester og robotikk. Basisvalutaen til mottakerfondet er euro (EUR). Fondets mål er å skape verdivekst for andelseiere på mellomlang sikt ved å investere i det globale aksjemarkedet via Resipient Fund med fokus på teknologisk innovasjon. Fondets mål er identisk med mottakerens fond. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.