NorQuant ESG A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,44%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,49%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,30%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 05.05

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

SE0016038707

Forvaltningskapital:

 kr

Kategori:

-

Startdato:

21.06.2021

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Julius Baer Gruppe AG

1,4%

Sage Group (The) PLC

1,4%

Novartis AG Registered Shares

1,3%

Swisscom AG

1,3%

EXOR NV

1,3%

Mowi ASA

1,3%

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA A

1,2%

Euronext NV

1,2%

Swiss Prime Site AG

1,2%

London Stock Exchange Group PLC

1,2%

Sektor

Finans

27,9%

Industri

23,2%

Defensivt konsum

9,1%

Syklisk konsum

8,7%

Kommunikasjon

8,2%

Helse

6,3%

Materialer

5,3%

Eiendom

4,7%

Teknologi

3,5%

Forsyning

3,1%

Region

Europa

98,0%

Nord-Amerika

2,0%

Beskrivelse

NorQuant ESG er et diversifisert, bærekraftig aksjefond. Fondet har en regelstyrt, kvantitativ tilnærming og investerer i en portefølje bestående av 100 børsnoterterte europeiske aksjer. NorQuant ESG har som mål å gi en langsiktig meravkastning sammenlignet med referanseindeksen MSCI Europe ESG Universal. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en regelstyrt, kvantitativ modell som setter sammen en portefølje fordelt på 100 børsnoterte europeiske aksjer med en bærekraftig profil, med høyest forventet risikojustert avkastning basert på NorQuants faktorbaserte modeller. Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Fondet kan ha en betydelig vekting mot forskjellige sektorer eller land. Fondet investerer i europeiske aksjer og har dermed en valutarisiko. NorQuant ESG er et aksjefond med UCITS-status.