NorQuant ESG A

N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

NorQuant ESG er et diversifisert, bærekraftig aksjefond. Fondet har en regelstyrt, kvantitativ tilnærming og investerer i en portefølje bestående av 100 børsnoterterte europeiske aksjer. NorQuant ESG har som mål å gi en langsiktig meravkastning sammenlignet med referanseindeksen MSCI Europe ESG Universal. Allokeringen i fondet bestemmes ut ifra en regelstyrt, kvantitativ modell som setter sammen en portefølje fordelt på 100 børsnoterte europeiske aksjer med en bærekraftig profil, med høyest forventet risikojustert avkastning basert på NorQuants faktorbaserte modeller. Fondet er «long only», og investerer ikke i derivater. Fondet kan ha en betydelig vekting mot forskjellige sektorer eller land. Fondet investerer i europeiske aksjer og har dermed en valutarisiko. NorQuant ESG er et aksjefond med UCITS-status.

Avkastning

Siste 30 dager

1.08%

Pris

Pris for fondet

1.49%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.30%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.44%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Aksjer

98.92%

Annet

0.96%

Kontanter

0.12%

Selskaper med størst posisjon

 • EMS-Chemie Holding AG
  1.26%
 • Dios Fastigheter AB
  1.24%
 • Tomra Systems ASA
  1.24%
 • Sofina SA
  1.22%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA
  1.17%
 • Admiral Group PLC
  1.15%
 • Veidekke ASA
  1.15%
 • Publicis Groupe SA
  1.15%
 • Novartis AG
  1.14%
 • Suez
  1.13%

Sektorer

 • Finans
  27.25%
 • Industri
  19.49%
 • Defensivt konsum
  14.16%
 • Eiendom
  8.31%
 • Helse
  7.27%
 • Kommunikasjon
  7.11%
 • Teknologi
  5.82%
 • Syklisk konsum
  5.14%
 • Materialer
  3.30%
 • Forsyning
  2.14%

Regioner

 • Europa
  51.93%
 • Norden
  46.98%
 • Nord-Amerika
  1.09%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%