Indeks mer bærekraft

Fondspakke

Risiko

I fondspakkene våre kan du justere risikonivået ved å stille på andel aksjefond og rentefond. Vi anbefaler et risikonivå basert på dine svar om sparehorisont og risikovilje. Du kan justere dette selv på oppsummeringen.

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,19%

Plattformavgift:

0,12%

Returprovisjon:

-0,06%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 30.04

Siste måned:

-1,4%

Siste 6 måneder:

18,6%

Hittil i år:

10,9%

Siste år:

17,3%

Siste 3 år (per år):

12,8%

Siste 5 år (per år):

15,5%

Nøkkelinfo

Aksjer:

98,5%

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,5%

Annet:

0,0%

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

3,8%

Apple Inc

3,5%

NVIDIA Corp

3,2%

Novo Nordisk A/S Class B

1,4%

Eli Lilly and Co

1,1%

JPMorgan Chase & Co

1,0%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

0,9%

Visa Inc Class A

0,8%

Mastercard Inc Class A

0,8%

Merck & Co Inc

0,7%

Sektor

Teknologi

28,4%

Finans

16,5%

Industri

15,3%

Helse

12,4%

Syklisk konsum

6,9%

Kommunikasjon

5,7%

Forsyning

4,8%

Materialer

3,5%

Defensivt konsum

3,4%

Eiendom

3,1%

Region

Nord-Amerika

56,9%

Europa

24,9%

Asia

16,8%

Latin-Amerika

0,8%

Afrika/Midt-Østen

0,5%

Beskrivelse

I Indeks mer bærekraft øker vi kriteriene for ekskluderinger og blant annet fjerner alle selskaper med direkte tilknytting til fossile energikilder. Videre skjer den skjer det en større endring her i fremvoksende økonomier hvor vi kun investerer deg i de 25% beste selskapene og reduserer karbonavtrykket med 50%. Dette kan føre til at avkastningen svinger noe mer enn ved valg av Indekspakken.