Dette kan medlemstilbudet bety for din pensjon

Tabellen gir eksempler på hva du kan få i ekstra månedlig pensjon ved å flytte den til Kron. Beløpene tar utgangspunkt i ulike nivåer av forvaltningsgebyr som arbeidsgiver betaler for din pensjon. Hvis du ikke vet hva som betales i gebyr kan det være lurt å sjekke avtalen med jobben.

*Utregning tar høyde for ulike typer forvaltningsnivå. Avkastningen som er brukt i eksemplet følger Finans Norges avtale om avkastningsprognoser. Teknas medianlønn og årlige lønnsutvikling er benyttet, og det er justert for inflasjon. Eksemplene tar utgangspunkt i en pensjonsordning med 5% i årlig sparing, automatisk nedtrapping og utbetaling over 10 år.

Alder

1,50%

1,0%

0,75%

0,50%

0,40%

0,22%

25

9 300,-

6 000,-

4 200,-

2 500,-

1 700,-

380,-

30

9 100,-

5 900,-

4 200,-

2 400,-

1 700,-

370,-

35

8 700,-

5 600,-

4 000,-

2 300,-

1 600,-

360,-

40

8 000,-

5 100,-

3 600,-

2 100,-

1 500,-

330,-

45

7 100,-

4 600,-

3 200,-

1 900,-

1 300,-

290,-

50

5 800,-

3 800,-

2 700,-

1 600,-

1 100,-

240,-

55

4 400,-

2 900,-

2 000,-

1 200,-

840,-

190,-

60

2 800,-

1 800,-

1 300,-

760,-

540,-

120,-