Eksempler på hva medlemstilbudet kan innebære for deg

Tabellen gir eksempler på hva du kan få i ekstra månedlig pensjon ved å flytte den til Kron. Beløpene tar utgangspunkt i ulike nivåer av forvaltningsgebyr som arbeidsgiver betaler for din pensjon. Hvis du ikke vet hva som betales i gebyr kan det være lurt å sjekke avtalen med jobben.

*Utregning tar høyde for ulike typer forvaltningsnivå. Avkastningen som er brukt i eksemplet følger Finans Norges avtale om avkastningsprognoser.Samfunnsviternes medianlønn og årlige lønnsutvikling er benyttet, og det er justert for inflasjon. Eksemplene tar utgangspunkt i en pensjonsordning med 5% i årlig sparing, automatisk nedtrapping og utbetaling over 10 år.

Alder

1,50%

1,00%

0,75%

0,50%

0,40%

0,22%

25

7 400,-

4 800,-

3 400,-

2 000,-

1 400,-

310,-

30

7 200,-

4 700,-

3 300,-

1 900,-

1 400,-

300,-

35

6 800,-

4 400,-

3 100,-

1 800,-

1 300,-

280,-

40

6 200,-

4 000,-

2 900,-

1 700,-

1 200,-

260,-

45

5 400,-

3 500,-

2 500,-

1 500,-

1 000,-

230,-

50

4 400,-

2 900,-

2 100,-

1 200,-

850,-

190,-

55

3 300,-

2 200,-

1 500,-

910,-

640,-

140,-

60

2 100,-

1 400,-

990,-

580,-

410,-

90,-