Kron Indekspakke

Fond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

40%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

40%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Verden

40%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

40%

Öhman Etisk Emerging Markets A

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Norden

10%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Fond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

35%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

35%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Pictet - Global Environmental Opportunities

Aksjefond

Aktiv aksjefond

5%

Vontobel Clean Technology

Aksjefond

Aktiv aksjefond

5%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Verden

35%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

35%

Öhman Etisk Emerging Markets A

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Norden

10%

Pictet - Global Environmental Opportunities

Aksjefond

Aktiv aksjefond

5%

Vontobel Clean Technology

Aksjefond

Aktiv aksjefond

5%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

80%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Fond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

90%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%