Kron Indekspakke

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
40%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
40%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
40%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
40%
Öhman Etisk Emerging Markets A
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Norden
10%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
35%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
35%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Pictet - Global Environmental Opportunities
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Vontobel Clean Technology
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
35%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
35%
Öhman Etisk Emerging Markets A
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Norden
10%
Pictet - Global Environmental Opportunities
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Vontobel Clean Technology
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
80%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Fond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
90%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%