Priser

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,18%-0,75%

Plattformkostnad Indeks

0,10%

Plattformkostnad Aktiv

0,25%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Kron Indeks Global

0,15%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.

Se full prisliste for fond og fondspakker .

Priser Akademikerne Pluss

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,15%-0,60%

Plattformkostnad Indeks

0,075%

Plattformkostnad Aktiv

0,1875%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Kron Indeks Global

0,15%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.

Se full prisliste for fond og fondspakker. (Merk at prisene i fondslisten ikke er fratrukket rabatter)