Priser

For medlemmer av Akademikerne Pluss eller Tekna

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss eller Tekna .
Sammenlign våre pris på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,15%-0,60%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,1875%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.

Se komplett fondsliste med enkeltfond og fondspakker.

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.


Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss eller Tekna .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

Fra 0,15%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,14% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Delvis valutasikret

0,17% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Valutasikret

0,19% (totalkostnad)

Krons Utvalgte Aktiv

0,50% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Verden

0,15% (totalkostnad)

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.