Priser

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

Fra 0,19%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,10%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,15%

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.


Se fondsliste med priser for pensjon.

Priser Akademikerne Pluss

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,16%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,14%

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.