Ønsker du å slette din bruker i Kron?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å slette din bruker i Kron.

Kontakt via e-post

Dersom du ønsker å slette din bruker kan du sende oss en e-post til hei@kron.no, så vil vi forsøke å svare så raskt vi kan.

Send oss e-post

Krav til oppbevaring av data

Kron er pliktig å oppbevare noe data selv om en bruker blir slettet. Når ditt kundeforhold med Kron opphører, slettes dine opplysninger fra våre systemer i samsvar med lovens krav til rapportering. Kron oppbevarer opplysninger i ti år etter at avtaleforholdet er avsluttet. Deretter slettes personopplysningene.

Opplysningsplikt

Kron kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet, beholdning eller enkelttransaksjoner. Dette gjøres for å overholde opplysningsplikt, samt sikre korrekt skattebehandling av Krons kunder.

Dersom du ikke har et aktivt kundeforhold lenger sletter vi e-post, telefonnummer og kommunikasjon med kundeservice.