Tema Eiendom

Eiendom er temaet hvor du får en passelig andel ekstra med eiendom i sparingen din. Innholdet i temaet vil være en god blanding av fondstyper, både aktive fond, indeksfond og det som kalles faktorfond. Pengene vil være godt spredt ut over hele verden, men du vil på toppen ha en ekstra andel mot eiendomsfond. Slike fond investerer i børsnoterte eiendomsselskaper i den vestlige verden.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Start fondssparing

Filosofi og kostnader

Filsofi

Temaet eiendom vil være likt Krons Utvalgte, og har som hovedmål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt på toppen legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Den store forskjellen fra Krons Utvalgte er at temaet har ca. 10 % i eiendomsfond. Disse fondene investerer i børsnotert eiendom i den vestlige verden. Denne andelen mer vi er passende uten at man har for mye eiendom og dermed øker risikoen. Så du kan fint klare deg med kun dette temaet og ha en bred sparing.

Pris
Rundt 0,70% i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Eiendom bruker aktive fond er kostnaden noe høyere enn for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Eiendom har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,70%.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Eiendom ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Eiendom

I Eiendom vil basisen av fondene komme fra temaet «Krons Utvalgte», som betyr at du får en god blanding av ulike fondstyper, som investerer i hele verden. Her er det både indeksfond som investerer i Norden, globalt og i fremvoksende økonomier. Faktorfond som satser på aksjer med faktorer som har tidligere vist seg å gi bedre utvikling over tid og aktive fond hvor en forvalter forsøker å slå indeksen med smarte valg. På toppen vil det være en passelig ekstra andel av eiendomsfond.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Eiendom fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Storebrand Indeks Norden

21,15 %

19,04 %

15,86 %

12,69 %

10,58 %

7,40 %

4,23 %

Kron Indeks Global

18,99 %

17,09 %

14,24 %

11,39 %

9,50 %

6,65 %

3,80 %

Veritas Global Focus Fund USD D

10,80 %

9,72 %

8,10 %

6,48 %

5,40 %

3,78 %

2,16 %

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

Storebrand Fremtid 80

9,27 %

8,34 %

6,95 %

5,56 %

4,64 %

3,24 %

1,85 %

Storebrand Nye Markeder

9,00 %

8,10 %

6,75 %

5,40 %

4,50 %

3,15 %

1,80 %

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

7,65 %

6,89 %

5,74 %

4,59 %

3,83 %

2,68 %

1,53 %

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B

7,29 %

6,56 %

5,47 %

4,37 %

3,65 %

2,55 %

1,46 %

Nordea Norge Verdi

5,85 %

5,27 %

4,39 %

3,51 %

2,93 %

2,05 %

1,17 %

Legg Mason Obligasjon

--

1,25 %

3,13 %

5,00 %

6,25 %

8,13 %

10,00 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Alfred Berg Obligasjon

--

5,50 %

13,75 %

22,00 %

27,50 %

35,75 %

44,00 %

KLP Obligasjon Global

--

0,75 %

1,88 %

3,00 %

3,75 %

4,88 %

6,00 %

Alfred Berg Nordisk Høyrente

--

0,50 %

1,25 %

2,00 %

2,50 %

3,25 %

4,00 %

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Historisk avkastning - Eiendom