Tema Eiendom

Eiendom er temaet hvor du får en passelig andel ekstra med eiendom i sparingen din. Innholdet i temaet vil være en god blanding av fondstyper, både aktive fond, indeksfond og det som kalles faktorfond. Pengene vil være godt spredt ut over hele verden, men du vil på toppen ha en ekstra andel mot eiendomsfond. Slike fond investerer i børsnoterte eiendomsselskaper i den vestlige verden.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Filosofi og kostnader'

Filsofi

Temaet eiendom vil være likt Krons Utvalgte, og har som hovedmål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt på toppen legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Den store forskjellen fra Krons Utvalgte er at temaet har ca. 10 % i eiendomsfond. Disse fondene investerer i børsnotert eiendom i den vestlige verden. Denne andelen mer vi er passende uten at man har for mye eiendom og dermed øker risikoen. Så du kan fint klare deg med kun dette temaet og ha en bred sparing.

Pris
Rundt 0,75% i årlig kostnad

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Eiendom bruker aktive fond er kostnaden noe høyere enn for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Eiendom har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,75 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Fond i Eiendom

I Eiendom vil basisen av fondene komme fra temaet «Krons Utvalgte», som betyr at du får en god blanding av ulike fondstyper, som investerer i hele verden. Her er det både indeksfond som investerer i Norden, globalt og i fremvoksende økonomier. Faktorfond som satser på aksjer med faktorer som har tidligere vist seg å gi bedre utvikling over tid og aktive fond hvor en forvalter forsøker å slå indeksen med smarte valg. På toppen vil det være en passelig ekstra andel av eiendomsfond.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Eiendom samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Fond

Hva

Fokus

KLP AksjeGlobal

Indeksfond

Verden

KLP AksjeNorden

Indeksfond

Norden

Baillie Gifford Global Vekst

Aktivt aksjefond

Verden

Veritas Global

Aktivt aksjefond

Verden

iShares Verden Verdi

Faktorfond

Verden

iShares Verden Kvalitet

Faktorfond

Verden

iShares Verden Voksende Trend

Faktorfond

Verden

iShares Verden Små Selskaper

Faktorfond

Verden

Somerset Fremvoksende Markeder

Aktivt aksjefond

Nye markeder

KLP Fremvoksende Markeder

Indeksfond

Nye markeder

Nordea Norge Verdi

Aktivt aksjefond

Norge

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norge

Legg Mason Obligasjon

Rentefond

Verden

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

Rentefond

Norden

iShares Eiendom

Indeksfond

Eiendom

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

37,1 %

Europa

42,3 %

Asia

16,8 %

Afrika

0,7 %

Sør Amerika

1.4 %

Australia

1.6 %

Antarktis

0.0 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Finans

17,1 %

Teknologi

14,1 %

Industrivarer

13,3 %

Helse

10,7 %

Varer og Tjenester

9,5 %

Forbruksvarer

6,5 %

Materialer

5,8 %

Energi

5,5 %

Eiendom

12,5 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Eiendom ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

På sidene vil du kunne se den forventede avkastningen og den historiske avkastningen for hver av risikonivåene, i tillegg til den eksakte prisen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært Lav risiko
20% aksjer, 80% renter