Tema Indeks

Temaet Indeks passer godt for deg som ønsker lavest mulig kostnader. Forskning har vist at dette kan være det beste over tid. Indeks er en fondspakke hvor vi kun bruker indeksfond blant aksjefondene vi kjøper til deg. Sammen gjør fondene at du er spredt ut over hele verden, også i det som kalles fremvoksende markeder hvor økonomien vokser raskere enn i den vestlige verden.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Filosofi og kostnader

Filosofi

I indeks er filosofien ganske enkel, nemlig at det skal være indeksfond. Disse skal sammen sørge for at du har investeringer over hele verden. Når vi plukker indeksfondene som skal være med i temaet bruker vi ekstra lang tid på å finne de billigste indeksfondene, som samtidig klarer oppdraget med å følge sin egen indeks. Dette innebærer at vi må grave oss ned i hvordan fondet gjør det og om de innenfor oppdraget må følge sin indeks gjør riktige valg.

Nå er indeksfond litt lettere for oss å finne og krever litt mindre arbeid. Av denne grunn tar vi oss mindre betalt slik at dette blir den billigste indekspakken i Norge, som faktisk investerer i hele verden. Når investeringene koster mindre har det et naturlig forsprang som over tid kan lønne seg mot de aktive fondene og som de fleste finans-akademikere mener det gjør.

Pris
0,18%

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Indeks har en rimeligere kostnad enn de andre temaene siden vi kun bruker indeksfond

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Fond i Indeks

I indeks finner du kun indeksfond blant det som investeres i aksjefond. Disse investerer sammen rundt om i hele verden og har alle en lav kostnad. På rentefond bruker vi aktive rentefond, grunnen for at vi ikke velger indeksfond her er at indeksfond på rentesiden investerer i selskapene med mest lån og det mener vi ikke er så lurt.

Fordeling av investeringene

Fond

Hva

Region

Kron Indeks Global

Indeksfond

Verden

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Indeksfond

Nye Markeder

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norge

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

59.3 %

Europa

19.0 %

Asia

17.0 %

Afrika

1.0 %

Sør Amerika

1.2 %

Australia

2.5 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Teknologi

27.3 %

Finans

17.7 %

Industrivarer

13.8 %

Helse

14.0 %

Varer og Tjenester

12.4 %

Forbruksvarer

7.7 %

Materialer

4.7 %

Energi

0.5 %

Eiendom

2.9 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Indeks ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

På sidene vil du kunne se den forventede avkastningen og den historiske avkastningen for hver av risikonivåene, i tillegg til den eksakte prisen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

--

5,00%

12,50%

20,00%

25,00%

32,50%

40,00%

Alfred Berg Obligasjon

--

5,00%

12,50%

20,00%

25,00%

32,50%

40,00%

Kron Indeks Global

90,00%

81,00%

67,50%

54,00%

45,00%

31,50%

18,00%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

10,00%

9,00%

7,50%

6,00%

5,00%

3,50%

2,00%

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Oppdatert 31.03.2022

2017

2018

2019

2020

2021

Hittill i år

Høy risiko

18,71%

-4,40%

28,33%

12,41%

23,01%

-7,49%

Medium pluss risiko

17,12%

-3,84%

25,51%

11,67%

20,58%

-6,95%

Medium risiko

14,74%

-3,01%

21,36%

10,55%

17,00%

-6,14%

Medium minus risiko

12,36%

-2,20%

17,31%

9,41%

13,51%

-5,34%

Lav pluss risiko

10,78%

-1,67%

14,67%

8,64%

11,22%

-4,8%

Lav risiko

8,39%

-0,88%

10,80%

7,46%

7,86%

-3,99%

Svært lav risiko

6,01%

-0,12%

7,02%

6,26%

4,58%

-3,19%