Tema Krons Utvalgte

Krons Utvalgte passer godt for deg som ønsker at Kron sine fondseksperter skal hjelpe deg å velge. Innholdet i Krons Utvalgte vil være en god blanding av ulike fondstyper, både aktive fond, indeksfond og det som kalles faktorfond fra kjente forvaltere. Pengene vil være godt spredt ut over hele verden.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Start fondssparing

Filosofi og kostnader

Filsofi

Krons Utvalgte har som hovedmål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt på toppen legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen. 

Pris
Rundt 0,75 % i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Krons Utvalgte bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Krons Utvalgte har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,75 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Teknologi ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Krons Utvalgte

I Krons utvalgte får man en god blanding av ulike fondstyper, som investerer i hele verden. Her er det både indeksfond som investerer i Norden, globalt og i fremvoksende økonomier. Faktorfond som satser på aksjer med faktorer som har tidligere vist seg å gi bedre utvikling over tid og aktive fond hvor en forvalter forsøker å slå indeksen med smarte valg.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Krons Utvalgte fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Storebrand Indeks Norden

23,50 %

21,15 %

17,63 %

14,10 %

11,75 %

8,23 %

4,70 %

Kron Indeks Global

21,10 %

18,99 %

15,83 %

12,66 %

10,55 %

7,39 %

4,22 %

Veritas Global

12,00 %

10,80 %

9,00 %

7,20 %

6,00 %

4,20 %

2,40 %

Storebrand Fremtid 80

10,30 %

9,27 %

7,73 %

6,18 %

5,15 %

3,61 %

2,06 %

Storebrand Nye Markeder

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

8,50 %

7,65 %

6,38 %

5,10 %

4,25 %

2,98 %

1,70 %

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B

8,10 %

7,29 %

6,08 %

4,86 %

4,05 %

2,84 %

1,62 %

Nordea Norge Verdi

6,50 %

5,85 %

4,88 %

3,90 %

3,25 %

2,28 %

1,30 %

Legg Mason Obligasjon

--

1,25 %

3,13 %

5,00 %

6,25 %

8,13 %

10,00 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Alfred Berg Obligasjon

--

5,50 %

13,75 %

22,00 %

27,50 %

35,75 %

44,00 %

KLP Obligasjon Global

--

0,75 %

1,88 %

3,00 %

3,75 %

4,88 %

6,00 %

Alfred Berg Nordisk Høyrente

--

0,50 %

1,25 %

2,00 %

2,50 %

3,25 %

4,00 %

Historisk avkastning

Historisk avkastning Krons Utvalgte