Tema Krons Utvalgte

Krons Utvalgte passer godt for deg som ønsker at Kron sine fondseksperter skal hjelpe deg å velge. Innholdet i Krons Utvalgte vil være en god blanding av ulike fondstyper, både aktive fond, indeksfond og det som kalles faktorfond fra kjente forvaltere. Pengene vil være godt spredt ut over hele verden.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Filosofi og kostnader

Filsofi

Krons Utvalgte har som hovedmål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt på toppen legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen. 

Pris
Rundt 0,75 % i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Krons Utvalgte bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Krons Utvalgte har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,75 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Fond i Krons Utvalgte

I Krons utvalgte får man en god blanding av ulike fondstyper, som investerer i hele verden. Her er det både indeksfond som investerer i Norden, globalt og i fremvoksende økonomier. Faktorfond som satser på aksjer med faktorer som har tidligere vist seg å gi bedre utvikling over tid og aktive fond hvor en forvalter forsøker å slå indeksen med smarte valg.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Krons Utvalgte samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Fond

Hva

Fokus

Kron Indeks Global

Indeksfond

Verden

KLP AksjeNorden

Indeksfond

Norden

Baillie Gifford Global Vekst

Aktivt aksjefond

Verden

Veritas Global

Aktivt aksjefond

Verden

iShares Verden Verdi

Faktorfond

Verden

iShares Verden Kvalitet

Faktorfond

Verden

iShares Verden Voksende Trend

Faktorfond

Verden

iShares Verden Små Selskaper

Faktorfond

Verden

Somerset Fremvoksende Markeder

Aktivt aksjefond

Nye markeder

KLP Fremvoksende Markeder

Indeksfond

Nye markeder

Nordea Norge Verdi

Aktivt aksjefond

Norge

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norge

Legg Mason Obligasjon

Rentefond

Verden

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

Rentefond

Norden

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

34,8 %

Europa

44,8 %

Asia

16,4 %

Afrika

1,0 %

Sør Amerika

1.6 %

Australia

1.3 %

Antarktis

0.0 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Finans

19,0 %

Teknologi

15,7 %

Industrivarer

14,7 %

Helse

11,9 %

Varer og Tjenester

10,6 %

Forbruksvarer

7,3 %

Materialer

6,4 %

Energi

6.1 %

Eiendom

2.8 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Teknologi ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

3,00%

7,50%

12,00%

15,00%

19,50%

24,00%

Alfred Berg Obligasjon

--

5,00%

12,50%

20,00%

25,00%

32,50%

40,00%

Baillie Gifford Global Vekst

8,10%

7,29%

6,08%

4,86%

4,05%

2,84%

1,62%

iShares Verden Kvalitet

6,10%

5,49%

4,57%

3,66%

3,05%

2,13%

1,22%

iShares Verden Små Selskaper

2,10%

1,89%

1,57%

1,26%

1,05%

0,73%

0,42%

iShares Verden Verdi

6,10%

5,49%

4,57%

3,66%

3,05%

2,13%

1,22%

iShares Verden Voksende Trend

2,10%

1,89%

1,57%

1,26%

1,05%

0,73%

0,42%

KLP Fremvoksende Markeder

10,00%

9,00%

7,50%

6,00%

5,00%

3,50%

2,00%

KLP Norden

22,50%

20,25%

16,88%

13,50%

11,25%

7,88%

4,50%

Kron Indeks Global

32,40%

29,16%

24,30%

19,44%

16,20%

11,34%

6,48%

Legg Mason Obligasjon

--

2,00%

5,00%

8,00%

10,00%

13,00%

16,00%

Nordea Norge Verdi

2,50%

2,25%

1,88%

1,50%

1,25%

0,88%

0,50%

Veritas Global

8,10%

7,29%

6,08%

4,86%

4,05%

2,84%

1,62%

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Oppdatert 31.03.2022

2017

2018

2019

2020

2021

Hittill i år

Høy risiko

17,26%

-5,78%

24,46%

18,62%

20,47%

-7,81%

Medium pluss risiko

15,77%

-5,39%

22,55%

17,14%

18,22%

-7,59%

Medium risiko

13,65%

-4,60%

19,53%

14,92%

14,98%

-7,26%

Medium minus risiko

11,55%

-3,91%

16,70%

12,70%

11,77%

-6,94%

Lav pluss risiko

10,02%

-3,48%

14,76%

11,22%

9,7%

-6,74%

Lav risiko

7,83%

-2,64%

11,68%

8,97%

6,76%

-6,43%

Svært lav risiko

5,49%

-1,54%

8,48%

6,72%

3,96%

-6,14%