Likestilling Medium minus risiko

Plan Likestilling med medium minus risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som investerer i selskaper med god kjønnsbalanse i ledelsen. Selskapene praktiserer lik lønn for likt arbeid og fokuserer på at man skal kunne balansere jobb med familie. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 5,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -5,2 % og 16,7 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 5,8 % til 3,9 %.

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer på underveis og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi implementerer også taktiske allokeringer på kort basis basert på markedssyn.

Fond
Type
Fokus
Andel
UBS Gender Equality
Aksjefond
Verden
39,0%
KLP Fremvoksende Markeder
Aksjefond
Nye Markeder
9,0%
iShares Verden Små Selskaper
Aksjefond
Verden
6,0%
iShares Verden Verdi
Aksjefond
Verden
6,0%
Legg Mason Obligasjon
Rentefond
Verden
10,0%
Alfred Berg Nordisk Obligasjon
Rentefond
Norden
10,0%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norge
20,0%

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd
Kostnad
1.000
0,70 %
3.000.000
0,60 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,30 %, mens Kron tar mellom 0,30 % og 0,40 %. Dette er summert over i fanen

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 31.01.2021).

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Siste Måned
8,8%
7,9%
12,6%
-2,3%
17,6%
6,3%
-0,2%
-0,2%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.