Tema Som Oljefondet

Som Oljefondet forsøker å investere så likt som mulig som Oljefondet. Dette betyr at du unngår investeringer i Norge, at du får en langt større andel Europa blant investeringene og en liten porsjon eiendom.

Les mer og se detaljer for fondspakken .

Filosofi og kostnader

Filsofi

Akkurat som Oljefondet, vil temaet Som Oljefondet være bredt spredt ut med investeringene sine i verden. Temaet unngår investeringer i Norge og baserer seg på mer indeksbasert forvaltning. For å kunne skape mer utvikling utover indeksen legges det inn en god porsjon faktorfond. Dette er fond som satser på faktorer i aksjer som har vist seg å gitt bedre utvikling over tid.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

 

Pris
Rundt 0,70% i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden temaet bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Som Oljefondet har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,70 %.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Fond i Som Oljefondet

Som Oljefondet har flere indeksfond som er fordelt utover hele verden. Fordelingen mellom USA og Europa er ulikt fra det normale mer jevnt fordelt. Temaet har også faktorfond og en liten porsjon med eiendomsfond. Alle fondene som er med i temaet skal følge Oljefondet etiske krav.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Krons Utvalgte samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Fond

Hva

Fokus

Storebrand Multifaktor

Faktorfond

Verden

KLP AksjeEuropa Indeks

Indeksfond

Europa

KLP AksjeUSA Indeks

Indeksfond

USA

iShares Eiendom

Indeksfond

Eiendom

KLP Fremvoksende Markeder

Indeksfond

Nye markeder

KLP Global Obligasjon

Rentefond

Verden

Nordea Amerikansk Høyrente

Rentefond

USA

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

45,5 %

Europa

33,4 %

Asia

17,4 %

Afrika

1,9 %

Sør Amerika

0.8 %

Australia

1.0 %

Antarktis

0.0 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Finans

11,6 %

Teknologi

25,2 %

Industrivarer

12,2 %

Helse

11,9 %

Varer og Tjenester

11,8 %

Forbruksvarer

8,7 %

Materialer

4,4 %

Energi

2,9 %

Eiendom

11.2 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Som Oljefondet ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

iShares Eiendom

8,00%

7,20%

6,00%

4,80%

4,00%

2,80%

1,60%

KLP AksjeEuropa Indeks

21,60%

19,44%

16,20%

12,96%

10,80%

7,56%

4,32%

KLP AksjeUSA Indeks

10,00%

9,00%

7,50%

6,00%

5,00%

3,50%

2,00%

KLP Fremvoksende Markeder

12,70%

11,43%

9,53%

7,62%

6,35%

4,45%

2,54%

KLP Global Obligasjon

--

9,00%

22,50%

36,00%

45,00%

58,50%

72,00%

Nordea Amerikansk Høyrente

--

1,00%

2,50%

4,00%

5,00%

6,50%

8,00%

Storebrand Multifaktor

47,70%

42,93%

35,77%

28,62%

23,85%

16,69%

9,54%

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Oppdatert 31.03.2022

2017

2018

2019

2020

2021

Hittill i år

Høy risiko

17,14%

-5,71%

22,46%

5,02%

23,85%

-6,9%

Medium pluss risiko

15,75%

-5,36%

21,23%

4,93%

21,2%

-6,85%

Medium risiko

13,62%

-4,83%

19,40%

4,77%

17,29%

-6,8%

Medium minus risiko

11,61%

-4,32%

17,57%

4,60%

13,49%

-6,75%

Lav pluss risiko

10,22%

-3,96%

16,35%

4,48%

10,97%

-6,73%

Lav risiko

8,14%

-3,49%

14,54%

4,28%

7,33%

-6,68%

Svært lav risiko

6,06%

-2,99%

12,71%

4,02%

3,75%

-6,65%