Tema Som Oljefondet

Som Oljefondet forsøker å investere så likt som mulig som Oljefondet. Dette betyr at du unngår investeringer i Norge, at du får en langt større andel Europa blant investeringene og en liten porsjon eiendom.

Filosofi og kostnader

Filsofi

Akkurat som Oljefondet, vil temaet Som Oljefondet være bredt spredt ut med investeringene sine i verden. Temaet unngår investeringer i Norge og baserer seg på mer indeksbasert forvaltning. For å kunne skape mer utvikling utover indeksen legges det inn en god porsjon faktorfond. Dette er fond som satser på faktorer i aksjer som har vist seg å gitt bedre utvikling over tid.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

 

Pris
Rundt 1% i årlig kostnad

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden temaet bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Som Oljefondet har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 1 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Fond i Som Oljefondet

Som Oljefondet har flere indeksfond som er fordelt utover hele verden. Fordelingen mellom USA og Europa er ulikt fra det normale mer jevnt fordelt. Temaet har også faktorfond og en liten porsjon med eiendomsfond. Alle fondene som er med i temaet skal følge Oljefondet etiske krav.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Krons Utvalgte samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Fond
Hva
Fokus
Storebrand Multifaktor
Faktorfond
Verden
KLP AksjeEuropa Indeks
Indeksfond
Europa
KLP AksjeUSA Indeks
Indeksfond
USA
iShares Eiendom
Indeksfond
Eiendom
KLP Fremvoksende Markeder
Indeksfond
Nye markeder
KLP Global Obligasjon
Rentefond
Verden
Nordea Amerikansk Høyrente
Rentefond
USA

Verdensdel
Andel (Aksjer)
Nord Amerika
45,5 %
Europa
33,4 %
Asia
17,4 %
Afrika
1,9 %
Sør Amerika
0.8 %
Australia
1.0 %
Antarktis
0.0 %

Sektor
Andel (Aksjer)
Finans
11,6 %
Teknologi
25,2 %
Industrivarer
12,2 %
Helse
11,9 %
Varer og Tjenester
11,8 %
Forbruksvarer
8,7 %
Materialer
4,4 %
Energi
2,9 %
Eiendom
11.2 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Som Oljefondet ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

På sidene vil du kunne se den forventede avkastningen og den historiske avkastningen for hver av risikonivåene, i tillegg til den eksakte prisen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer, 10% renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter