Som Oljefondet Lav risiko

Plan Som Oljefondet er temaet for deg som ønsker å investere mest mulig likt oljefondet. Lavt risikonivå planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -2,7 % og 12,3 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,8 % til 3,1 %.

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond

Type

Fokus

Andel

Storebrand Multifaktor

Aksjefond

Verden

16,7 %

KLP Fremvoksende Markeder

Aksjefond

Nye Markeder

4,4 %

KLP Europa

Aksjefond

Europa

7,6 %

KLP USA

Aksjefond

USA

3,5 %

iShares Eiendom

Aksjefond

Eiendom

2,8 %

KLP Obligasjon

Rentefond

Verden

61,0 %

Nordea Høyrente

Rentefond

USA

4,0 %

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd

Kostnader

1.000

0,66 %

500.000

0,56 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,26 %, mens Kron tar 0,40 % (0.30 % ved innskudd over 3.000.000)

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 30.04.2021).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Siste Måned

4,8%

5,3%

8,7%

-3,7%

14,5%

4,3%

2,1%

0,9%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.