Tema Teknologi

I temaet Teknologi får du en bred sammensetning av fond, med en passe ekstra andel med teknologifond. Temaet passer derfor godt til deg som vil investere i teknologiselskaper, men som samtidig vil ha en bred fordeling mot verdens aksjemarkeder for å unngå for store svingninger.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Filosofi og kostnader

Filosofi

Teknologi skal som alle andre tema i Kron ha en bred tilnærming til aksjemarkedet, slik at man unngår unødvendige risikoer. Forskjellen er at man i Teknologi får en passelig ekstra andel med teknologifond.

I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Deretter legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. Helt til slutt legger vi på noen teknologifond, disse er både av typen indeksfond og aktive fond. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko.

Pris
Rundt 0,70%

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Teknologi bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel Indeks.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Fond i Teknologi

Teknologi bygger videre på fondene som er inkludert i Krons Utvalgte. Temaet skiller seg ved å ha en høyere andel fond dedikert til investering i teknologivirksomheter. Fordelingen av fond er delt mellom aktive fond som søker meravkastning og indeksfond som holder kostnadene nede.

Som med alle temaene i Kron følger vi til en hver tid med på hvordan fondene dine gjør det. Fondene som inngår i porteføljene har allerede passert strenge krav vi har satt for å finne de beste fondene. Hvis vi finner et fond som ikke presterer slik det burde, følger vi opp fondet eller bytter det ut av vår portefølje.

Kron har tilgang til verdensledende fond som er beregnet på profesjonelle investorer. Siden Kron passer på dine investeringer for deg får du også plassert pengene dine i disse fondene som vanligvis er resrvert for de mest profesjonelle kundene.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Teknologi samt fordelingen geografisk og per sektor.

Fordeling av investeringene

Fond

Type

Fokus

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

KLP Norden

Aksjefond

Norden

Baillie Gifford Global Vekst

Aksjefond

Verden

Veritas Global

Aksjefond

Verden

iShares Verden Verdi

Aksjefond

Verden

iShares Verden Kvalitet

Aksjefond

Verden

KLP Fremvoksende Markeder

Aksjefond

Nye Markeder

Somerset Fremvoksende Markeder

Aksjefond

Nye Markeder

DNB Teknologi

Aksjefond

Teknologi

iShares Automatisering og Robotisering

Aksjefond

Teknologi

iShares Digitalisering

Aksjefond

Teknologi

iShares Verden Voksende Trend

Aksjefond

Verden

iShares Verden Små Selskaper

Aksjefond

Verden

Legg Mason Obligasjon

Rentefond

Verden

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

Rentefond

Norden

Nordea Norge Verdi

Rentefond

Norge

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norge

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

36.5 %

Europa

41.6 %

Asia

17.8 %

Afrika

0.8%

Sør Amerika

1.6 %

Australia

1.4 %

Antarktis

0.0 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Teknologi

21.8 %

Finans

17.1 %

Industrivarer

15.1 %

Helse

10.6 %

Varer og Tjenester

10.2 %

Forbruksvarer

6.3 %

Materialer

5.7 %

Energi

5.4 %

Eiendom

2.5 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av teamet, dermed vil alle risikoprofilene for Teknologi ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

3,00%

7,50%

12,00%

15,00%

19,50%

24,00%

Alfred Berg Obligasjon

--

5,00%

12,50%

20,00%

25,00%

32,50%

40,00%

Baillie Gifford Global Vekst

7,13%

6,41%

5,34%

4,28%

3,57%

2,49%

1,43%

DNB Teknologi

4,00%

3,60%

3,00%

2,40%

2,00%

1,40%

0,80%

iShares Automatisering og Robotisering

4,00%

3,60%

3,00%

2,40%

2,00%

1,40%

0,80%

iShares Digitalisering

4,00%

3,60%

3,00%

2,40%

2,00%

1,40%

0,80%

iShares Verden Kvalitet

5,37%

4,83%

4,03%

3,22%

2,68%

1,88%

1,07%

iShares Verden Små Selskaper

1,85%

1,67%

1,39%

1,11%

0,92%

0,65%

0,37%

iShares Verden Verdi

5,37%

4,83%

4,03%

3,22%

2,68%

1,88%

1,07%

iShares Verden Voksende Trend

1,85%

1,67%

1,39%

1,11%

0,92%

0,65%

0,37%

KLP Fremvoksende Markeder

8,80%

7,92%

6,60%

5,28%

4,40%

3,08%

1,76%

KLP Norden

19,80%

17,82%

14,85%

11,88%

9,90%

6,93%

3,96%

Kron Indeks Global

28,50%

25,66%

21,38%

17,10%

14,26%

9,98%

5,70%

Legg Mason Obligasjon

--

2,00%

5,00%

8,00%

10,00%

13,00%

16,00%

Nordea Norge Verdi

2,20%

1,98%

1,65%

1,32%

1,10%

0,77%

0,44%

Veritas Global

7,13%

6,41%

5,34%

4,28%

3,57%

2,49%

1,43%

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Oppdatert 31.03.2022

2017

2018

2019

2020

2021

Hittill i år

Høy risiko

19,09%

-5,35%

25,23%

20,62%

19,99%

-8,41%

Medium pluss risiko

17,30%

-5,00%

23,24%

18,92%

17,8%

-8,13%

Medium risiko

15,03%

-4,26%

20,10%

16,37%

14,64%

-7,72%

Medium minus risiko

12,58%

-3,63%

17,15%

13,84%

11,51%

-7,31%

Lav pluss risiko

10,65%

-3,21%

15,13%

12,16%

9,49%

-7,04%

Lav risiko

8,44%

-2,45%

11,93%

9,62%

6,61%

-6,64%

Svært lav risiko

5,87%

-1,44%

8,62%

7,08%

3,87%

-6,26%