Arbeidsgiveren betaler investeringskostnader på 0.5%, så jeg betaler selv ingen investeringskostnader. Når jeg flytter til Kron da må jeg betale for eksempel 0.2% investeringskostnader selv. Jeg kan ikke se hvorfor dette kan være bedre? Eller får jeg den 0.5% min arbeidsgiver betalte for leverandøren på en måte tilbake?

Svar: Om kompensasjonssatsen din er 0,50 % kommer dette på toppen av sparingen fra arbeidsgiver. Eksempel: Du har en saldo på 100 000 kr, årlig sparing på 10 000 kr og en kompensasjonssats på 0,5 %. Da vil du få innbetalt 10 500 kr til Egen Pensjonskonto, og vi trekker kostnader for 0,2 % (200 kr). Da sitter du igjen med 10 300 kr i sparing, kontra 10 000 kr dersom du forblir hos arbeidsgivers aktør (forskjellen vil øke med saldoen din).