Er det et minimumsbeløp for å spare i Kron?

Ja. Hvis du setter opp en spareplan via appen vår er det et minstebeløp på 300 kr som engangsinnskudd eller spareavtale.

Hvis du velger fond selv via fondsmarkedet, må du da minimum ha 100 kr i tre fond, eller 300 kr i et fond dersom du skal gjøre et engangsinnskudd.