Er det et minimumsbeløp for å investere i Kron?

Ja, det er et minimumsbeløp for å investere i Kron.

fondssparing (inkl. IPS ) er minimumsbeløpet for investering 300 kr som engangsbeløp eller 300 kr månedlig.

Hvis du velger fond selv via fondsmarkedet , må du minimum ha 100 kr i hvert enkeltfond. For eksempel kan du sette 100 kr tre ulike fond, eller 300 kr i ett fond.

Minimumsbeløpet på 100 kr i hvert fond gjelder ikke dersom du velger blant våre fondspakker . Da trenger du bare å forholde deg til grensen på 300 kr for engangsinnskudd eller månedlig sparebeløp.

bedriftskonto er minimumsbeløpet 10 000 kr som engangsinnskudd eller 1000 kr i månedlig innskudd.