Er det lurer å betale ned på huslån contra spare i fond?

Svar: Dette er et spørsmål som først og fremst avhenger av din situasjon. Relevante faktorer er tidshorisont.

Fond forventes å ha høyere avkastning enn lånerenten. Når du nedbetaler på lån er avkastningen på dette lik renten på lånet (fratrukket rentefradrag). Så på papiret om man har god økonomisk situasjon, lav gjeldsgrad og lang tidshorisont så vil ofte fond være et bedre alternativ. Vi har en sparetest i appen vår som gir indikasjoner basert på dine parameter på dette spørsmålet.