Er det noen bindingstid ved å benytte medlemstilbudet fra Kron?

Nei, det er ingen bindingstid på noen av produktene du har tilgang til via Kron. Dette gjelder både egen pensjonskonto, fondssparing og IPS.

Merk at penger du setter i IPS ikke kan tas ut før du er 62 år, og pengene skal betales ut i minst 10 år og til du er minst 80 år. Du kan flytte IPS-kontoen til en annen tilbyder av IPS dersom du ikke ønsker å fortsette å bruke Kron.