Er investering i fond farlig?

Nei, investering i fond er ikke farlig. Pengene du investerer kan riktignok svinge både opp og ned, men på sikt har det historisk alltid gått mer opp enn ned. Grunnen for dette er at fond i grunnen er en metode å få ta del i verdiskapningen i samfunnet. Investerer du for eksempel i et fond som investerer globalt, vil du som regel ha eierandeler i flere hundre, om ikke flere tusen ulike selskaper. I alle disse selskapene vil alle hver dag gå på jobb for å produsere varer og tjenester som skaper inntekter. Selskapene vil også jobbe med å finne opp smarte oppfinnelser som kan bidra til bedre vekst i inntektene deres. Du vil da i fondet kunne, uten å løfte en finger, få en andel av dette.

Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke bare er å velge et fond tilfeldig fra en liste. Fondet burde være tilpasset deg og din sparetid. Dersom du skal spare kort, er det kjedelig om du får et fall i fondene uten at du har tid til å sitte til det går opp igjen. Det er derfor vi i Kron skal gjøre det enkelt å få en sparing som er tilpasset din sparetid og holde deg i handen med beroligende beskjeder når fondene svinger.