Gir Kron tilbake returprovisjoner?

Ja, Kron gir tilbake returprovisjoner. Prisene vi oppgir er totalkostnader, og tar med seg fondskostnaden etter fratrukket returprovisjon samt det vi tar oss betalt.

I appen før du starter en konto vil du finne informasjon om hvordan kostnadene fordeler seg.

Merk at returprovisjon går også under navnet "kickback" og "leverandørrabatt"