Har Kron app til mobil?

Ja! Kron har app til iPhone og Android. Denne finner du ved å søke på "Kron" på App Store eller Google Play.