Har Kron noen kjøps- og salgsgebyrer?

Ja. Når vi handler ETFer legger megler 0,05 % på kursen som kurtasje.

Det er en lav indirekte kostnad knyttet til handel av ETFer som alle forvaltere må forholde seg til. Denne kostnaden er forskjellen mellom kjøps- og salgspris på ETFen og kalles for spread. Denne er vanligvis mellom 0,05 % og 0,15 % av handelsbeløpet. Den avhenger av hvor spesiell en ETF er, som igjen representerer dens forventede prestasjon.

Vi i Kron forsøker hele tiden å finne attraktive ETFer med den laveste mulige forskjell mellom kjøps- og salgspris.