Har Kron noen kjøps- og salgsgebyrer?

Ja. Når vi handler ETF-er, legger megler 0,05 % på kursen som kurtasje.

Det er i tillegg en lav indirekte kostnad knyttet til handel av ETF-er, som alle forvaltere må forholde seg til. Denne kostnaden er forskjellen mellom kjøps- og salgspris på ETF-en og kalles for "spread". Denne er vanligvis mellom 0,05 % og 0,15 % av handelsbeløpet. Den avhenger av hvor spesiell en ETF er, som igjen representerer dens forventede utvikling.

Vi i Kron forsøker hele tiden å finne attraktive ETF-er med den laveste mulige forskjell mellom kjøps- og salgspris.