Hva betyr endringen for avkastningen min?

Forventet fremtidig avkastning er omtrent den samme. Historisk sett har de to strategiene hatt veldig lik avkastning, i snitt 9,87 % de siste 10 årene for den gamle strategien og 9,89 % for den nye.