Hva betyr endringen i Kron Indeks Global for meg?

For de fleste vil det nok ikke bety så mye. Kron Indeks Global vil i praksis bli likere tilsvarende fond fra DNB, KLP og Storebrand. Det betyr at investeringsstrategien endrer seg litt, med en noe bredere indeks (MSCI World) og en litt annen tilnærming til bærekraft, ved at man som eier forsøker å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning, ikke så ulikt det Oljefondet(NBIM) gjør. Det betyr også at Kron Indeks Global vil eie flere aksjer. Fondet vil følge Storebrands bærekraftspolicy. Du kan lese mer om denne her.