Hva betyr konsentrasjon og chili i fondslisten?

Dette sier noe om hvor spisset fondet er mot et land, en sektor eller type plasseringer.

Én chili betyr at fondet er bredt og godt spredt. Dette er typisk et globalt indeksfond. Har du tre chilier, betyr det at fondet er spisset, for eksempel et fond som investerer i en spesifikk bransje.

Jo flere chilier, jo større risiko har fondet.