Hva betyr risiko for meg som sparer i fond?

Risiko er et begrep som sier noe om hvor usikker en investering er, og måles vanligvis i svingninger i prisen på fond og aksjer. Det er prisen du betaler for å bedre avkastning på pengene dine.

Når du investerer penger vil de gå opp og ned, men over tid (minimum 5 år) vil den gjennomsnittlige avkastningen gjøre at det lønner seg å sette pengene i fond. Dette forutsetter at man lar pengene stå investert gjennom hele perioden, tar man de inn og ut vil dette påvirke avkastningen.

Det er helt normalt at det svinger i verdi

Mange synes det er ubehagelig å se røde tall, men det er en del av "gamet." Negative måneder som dette er veldig vanlige, og historisk sett er faktisk 60% av alle måneder i aksjemarkedet positive. For de som bruker aksjefond som langtidsparkering for penger, vil det som regel lønne seg å la pengene stå.

Ulike risikonivåer

En investering med veldig store svingninger kalles en "høy risikoprofil", og en investering med lite svingninger kalles, logisk nok, en "lav risikoprofil". En tommelfingerregel er at jo høyere risiko du har på investeringene dine, jo mer avkastning burde du få. Sagt på en annen måtte - du bytter bort forutsigbarhet mot en potensielt større gevinst.

Risiko trenger ikke å bety gambling

Det er forskjell på smart og uklok risiko. For eksempel, å spille Lotto med alle sparepengene er ikke noe de fleste ville anbefale. Å sette alle pengene i en spekulativ enkeltaksje, i et selskap på konkursens rand, vil også ha høy risiko. Hvis du ikke har gjort en veldig god analyse her vil det som oftest ikke være verdt å ta risikoen.

På lang sikt kan du forvente noen ekstra prosent avkastning i aksjefond sammenlignet med banksparing. Dette virker kanskje ikke så mye, men forskjellen over tid er veldig stor. Dette er fordi du får avkastning på de ekstra prosentene du tjener hvert år, en såkalt rentes rente-effekt.

Les mer om risiko på kron.no/risiko