Hva er aksjesparekonto (ASK)?

I Kron slipper du å bekymre deg for å ha de mest gunstige kontoene og ordningene. Vi ordner aksjesparekonto automatisk til deg. Nedenfor kan du lese litt mer om denne kontoen.

En aksjesparekonto er en enkel og gunstig måte å spare i aksjer og aksjefond for folk flest. Du kan handle aksjer og aksjefond uten å bekymre deg for skatten, så lenge du ikke tar pengene ut av aksjesparekontoen.

Her er noen punkter som oppsummerer aksjesparekonto i Kron.

  • Aksjesparekonto er kun tilgjengelig for personlige skatteytere. Det er kun aksjer og aksjefond innenfor EØS som kan investeres i kontoen.
  • Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattlegges først når du tar ut pengene. Du kan dermed bytte mellom fond og aksjer i kontoen uten å måtte betale skatt på gevinsten.
  • Du kan først ta ut pengene du satt inn før du tar ut en eventuell skattepliktig gevinst.
  • Man får skjermingsfradrag på innskutte midler på aksjesparekontoen.
  • Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond når aksjesparekontoen avsluttes. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster.
  • Det koster ingenting å ha eller opprette en aksjesparekonto i Kron. Det er heller ingen gebyrer ved kjøp eller salg.
  • Det er ingen rente på aksjesparekontoen. Penger på kontoen her heller ikke dekket av innskuddsgarantiordningen.
  • Eventuelle utbytter skattlegges på årlig basis.