Hva er aktive fond?

Aktive fond betyr at det er en, eller flere forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet deres er å gi deg høyere avkastning enn børsindeksen fondet måler seg mot. Det motsatte av aktive fond er indeksfond, som også kalles passive fond fordi de følger utviklingen til en eller flere børsindekser, for eksempel Oslo Børs.