Hva er aldersjustert pensjon?

Pensjonen din investeres i fond og risikoen justeres etter hvor gammel du er. Med risiko mener vi i denne sammenhengen hvor stor prosent av pensjonen din som er plassert i aksjer. Er du i 30-årene kan du ha opp mot 100 % i aksjeandel. Det kan gjøre at verdien på pensjonsbeholdningen din svinger litt, men på lang sikt vil du får mer pensjon å ta ut. Når du nærmer deg pensjonsalder og skal begynne å ta ut pengene, bør andelen aksjer skrus ned så du i større grad vet hva du har å rutte med. I Kron gjør vi dette for deg automatisk.

Les mer om aldersjusteringen til Kron her .