Hva er aldersjustert pensjon?

Pensjonen din investeres i fond og risikoen justeres etter hvor gammel du er. Risiko betyr hvor stor prosent av pensjonen din som er aksjer. Er du i 30-årene kan du ha opp imot 100% i aksjeandel. Det kan gjøre at verdien svinger litt, men på lang sikt vil du får mer pensjon for pengene. Når du nærmer deg pensjonsalder og skal begynne å ta ut pengene, bør andelen aksjer skrus ned så du vet hva du har. I Kron gjør vi dette for deg automatisk.

Les mer om aldersjusteringen til Kron her