Hva er egen pensjonskonto?

I februar 2021 kommer det en lovendring som gjør at du som har innskuddspensjon får en egen pensjonskonto. Det er en konto hvor tidligere opptjent pensjon og nåværende pensjonssparing samles. Egen pensjonskonto opprettes der hvor jobben din sparer pensjon til deg, med mindre du reserverer deg mot flyttingen.