Hva er Egen pensjonskonto?

I februar 2021 kom det en lovendring som gjorde at du med innskuddspensjon får en Egen pensjonskonto. Det er en konto hvor tidligere opptjent pensjon og nåværende pensjonssparing samles. Egen pensjonskonto opprettes der hvor jobben din sparer pensjon til deg, med mindre du reserverer deg mot flyttingen.

Kron tilbyr Egen pensjonskonto. Sjekk om du kan flytte din pensjon til Kron her.