Hva er en ETF?

En ETF (exchange-traded fund) er et børsnotert fond. Det finnes ETF-er som følger et spesielt marked (indeks), en råvare eller en sammensetning av ulike markeder. Dette kan både gjøres passivt som et indeksfond eller aktivt ved at en forvalter velger sammensetningen. ETF-er blir kjøpt og solgt på lik linje som aksjer, og det vil derfor skje løpende prisendringer i løpet av en dag. Utover dette er en ETF som et helt vanlig fond, som investerer penger fra investorer i henhold til fondets strategi.

Enkelte av fondene i våre fondspakker er ETF-er. Om du ønsker en fullstendig oversikt over hvilke ETF-er vil tilbyr, kan du se etter fond merket med ETF i fondslisten . De fleste ETF-ene vi tilbyr leveres av iShares (BlackRock), som er verdens største leverandør av ETF-er.