Hva er ESG og hvilken ESG-profil har Kron?

ESG står for "Environmental, Social and Governance" og kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og selskapsstyring.

For våre anbefalte pensjonsløsninger, prioriterer vi de mest samfunnsansvarlige selskapene. Dette gjøres ved å først ekskludere de selskapene som driver virksomhet innenfor blant annet våpen, tobakk, alkohol, gambling og selskaper med store utslipp fra fossil energi.

Deretter investeres pengene i de 50 % selskapene i "universet" som er best på miljø- og samfunnsansvar innenfor hver sektor, spredt over hele verden. Metodikken er utarbeidet av MSCI, som er et av verdens største selskaper innenfor måling av samfunnsansvar og indekser.

Samme metodikk brukes på vårt indekstema, vårt indeksfond og delen av temaet Miljøbevisst som investerer bredt globalt.