Hva er FATCA?

FATCA er en amerikansk lov som pålegger alle ikke-amerikanske, inkludert norske, finansforetak å rapportere kundeforhold der kunden er skattepliktig til USA, til amerikanske skattemyndigheter. Kron er derfor pliktig til å avklare om våre kunder er amerikanske statsborgere, fastboende i USA, innehaver av Green Card, eller på annen måte skattepliktig i USA.

Er du skattepliktig til USA, er det viktig at du forteller oss om dette på chatten.