Bli kunde

Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA er en amerikansk lov som pålegger alle ikke-amerikanske, inkludert norske, finansforetak å rapportere kundeforhold der kunden er skattepliktig til USA, til amerikanske skattemyndigheter. Kron er derfor pliktig til å avklare om våre kunder er amerikanske statsborgere, fastboende i USA, innehaver av Green Card, eller på annen måte skattepliktig i USA.

Les mer:
- Hvem kan bli kunde i Kron?
- Må jeg betale skatt når Kron gjør endringer i porteføljen min?
- Inngår innskuddet mitt i grunnlaget for formueskatt?