Hva er fordelene ved å velge en selvvalgt leverandør som Kron?

I de fleste tilfeller vil Kron kunne gi deg lavere pris på pensjonen din. Det gjør at pensjonen din vokser raskere. Kron investerer dessuten i selskaper som er “best i klassen” når det gjelder bærekraft. I tillegg får du en enklere brukeropplevelse og mer valgfrihet. Du kan også påvirke selv hvordan pensjonen din investeres.

Du kan sjekke prisen på pensjonen din inne på Norsk Pensjon --> Reservasjonsportalen. Denne er oppgitt som "kompensasjonssatsen" og er den prisen din arbeidsgiver betaler for din pensjon. Når du flytter til Kron, vil arbeidsgiver fortsette å betale den samme prosentsatsen inn til din pensjon. Om du da velger et billigere alternativ hos oss (f.eks. Kron Indekspakke ), vil differansen mellom kompensasjonssatsen og kostnaden hos oss tilfalle deg som ekstra pensjonssparing.