Hva er forskjellen på forvaltningshonorar/kostnad og administrasjonsgebyr?

Administrasjonsgebyr oppgis i kroner og dekker kostnader forbundet med din avtale og administrative oppgaver. Forvaltningshonoraret dekker oppfølgningen av dine investeringer og oppgis i en årlig prosentsats.

Kron har ikke administrasjonsgebyr. Pris-kolonnen i fondslista vår viser deg den totale kostnaden med å ha et fond eller en fondspakke hos oss.