Hva er forskjellen på forvaltningshonorar/kostnad og administrasjonsgebyr?

Administrasjonsgebyr oppgis i kroner og dekker kostnader forbundet med din avtale og administrative oppgaver. Forvaltningshonoraret dekker oppfølgingen av dine investeringer og oppgis i en årlig prosentsats.

Kron har ikke administrasjonsgebyr.