Hva er plattformavgift?

Plattformavgift er det Kron tjener på at du er kunde hos oss.

Når du velger fond selv, vil fondet ha en pris, en plattformavgift og noen ganger en leverandørrabatt/returprovisjon . Summen av prisen og plattformavgiften, fratrukket leverandørrabatt/returprovisjon, vil utgjøre den totale kostnaden din for fondet:

Pris på fondet + Plattformavgift - Leverandørrabatt/returprovisjon = Total kostnad for fondet.

Kron tar 0,10 % i plattformavgift for indeksfond og rentefond, og 0,25 % i plattformavgift for aktive fond.

Les mer om våre priser her .